^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
+++พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสุขนิสัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีพัฒนาการทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์สังคม นิยมความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสมาชิกที่ดีของพลโลก+++

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชานันท์  มณเฑียร

คำสั่งโรงเรียน

แบบประเมินงานโรงเรียน

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   >>แบบประเมินมาตรฐานที่ 7

แบบประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
   >>แบบสำรวจทักษะภาษาอังกฤษ

เผยแพร่งานโรงเรียน

 

สถิติเว็บ

029538
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
196
379
28922
119
2430
29538

Your IP: 54.242.165.26
2016-05-01 15:24

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

    

หนังสือราชการจาก สพม.37

ข่าวสารจากเว็บครูไทย

Copyright © 2015. Sungmen Chanupatham School Rights Reserved.


Facebook